top of page

PRIVACYVERKLARING

Laatst bijgewerkt: 03-07-2023

 1. Inleiding

1.1 My Virtual Space ("het bedrijf", "wij" of "ons") respecteert de privacy van onze klanten en gebruikers ("u" of "uw") en zet zich in voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen wanneer u gebruik maakt van onze diensten en de website myvirtualspace.nl.

   2. Verzamelde informatie

2.1 Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of de website, kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens verzamelen:

 • Naam en contactgegevens, zoals uw e-mailadres.

 • Informatie die u verstrekt via communicatiekanalen, zoals klantondersteuning of contactformulieren.

 • Gebruiksgegevens, inclusief informatie over uw interactie met de virtual tours en de website, zoals bekeken pagina's, duur van het bezoek, klikgedrag en voorkeuren.

 • Technische gegevens, inclusief IP-adres, browsertype, besturingssysteem en apparaatgegevens.

   3. Gebruik van informatie

 

3.1 Wij gebruiken de verzamelde persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten en virtual tours aan u.

 • Het beantwoorden van uw vragen, verzoeken en klantondersteuning bieden.

 • Het verbeteren van onze diensten, functionaliteiten en gebruikerservaring.

 • Het uitvoeren van interne analyses, onderzoek en rapportage.

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en handhaving van onze rechten.

 

 

   4. Openbaarmaking aan derden

4.1 Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met vertrouwde derde partijen en anderen, met uitzondering van:

 • Dienstverleners die namens ons diensten verlenen, zoals hosting, technische ondersteuning en analyses.

 • Wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties of andere derden indien vereist door de wet of om onze wettelijke rechten te beschermen.

   5. Gegevensbeveiliging

 

5.1 Wij nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onthulling, wijziging of vernietiging.

 

   6. Bewaartermijn van gegevens

6.1 Wij bewaren persoonlijke gegevens alleen voor de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

   7. Uw rechten

 

7.1 U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of vragen om beperking van de verwerking.

7.2 Als u uw rechten wilt uitoefenen of vragen heeft over onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld in sectie 9 van deze privacyverklaring.

   8. Wijzigingen in de privacyverklaring

 

8.1 Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De herziene versie zal worden geplaatst op de website met vermelding van de herzieningsdatum.

   9. Contactgegevens

 

9.1 Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via: virtualtournl@gmail.com

bottom of page